martes, 20 de marzo de 2018

SANTA AGEDAKO ZOROETXEAK - MANICOMIOS DE SANTA AGUEDA

Santa Agedako Zoroetxeak 1898an inauguratu ziren, Mendia sendiari Benito Mennik erosi ondoren. Mendiatarrek 1827an abian jarri zuten Bainu Etxea, batez ere bezero boteretsu eta aberatsentzat irekia, eta hirurigei urteren buruan beste gaixo desberdinek hartu zuten lekukoa Gesalibarreko instalakuntzetan. San Joan Jainkoarenaren ospitale-ordenako fraideen eta Jesusen Bihotzaren ahizpa ospitalekoen zerbitzuei esker irekitzen dira, gizarte maila guztietako gaixoentzat.

Argazkian ikusten denez, Rikardo Añibarro medikuaren zuzendaritzapean eskaintzen den ibilbide berri honetan ere iragarki publizitarioak beharrezkoak zituzten. Ondorioztatzen den moduan, ordea, bezero aberatsak eta ez hain dirudunak - eguneko prezio desberdinak zituztenak. modu bertsuan heltzen ziren Gesalibarreraino: nekez.

              ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL  

Los Manicomios de Santa Agueda se inauguraron en 1898, tras la compra por parte de Benito Menni a la familia Mendía del antiguo establecimiento de baños que había funcionado desde 1827 como fuente de salud, fundamentalmente para la clase pudiente. Tras setenta años de servir a un tipo de clientela, de la mano de los Hermanos de San Juan de Dios y de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón se abren las instalaciones a enfermos de tipología diferente, provenientes de todas las extracciones sociales.

Por lo que se puede apreciar en la foto anuncio de arriba, también este nuevo rumbo emprendido bajo la ciencia de su primer director Ricardo Añíbarro necesitaba de la publicidad directa. Y, además,  por lo que se deduce de la lectura del anuncio, los clientes pudientes y los no tanto - con precios diferentes según categoría- llegaban en parecidas condiciones a Gesalibar: a duras penas.

martes, 13 de marzo de 2018

EZKONTZEN ARI - CASÁNDONOS
Agindu nuen aurreko batean nire ezkontza eguneko argazki bat ekarriko nuela eta hona hemen. Eta, beraz, hona hemen, ez bat, bi baizik. 1974ko martxoaren 16an izan zen, eta San Frantzisko elizan ezkondu ginen. Nik txikitatik izan nuen joera berezia frantziskotarrengana eta euren koroan abestu nuen, tiple moduan. Ezkontzako bazkaria Gure Ametsa jatetxean izan genuen. Ez dizuet menua azaltzen.
ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JESUS MARI ARZE
Prometí en una anterior que iba a poner una foto del día de mi boda, y lo prometido es deuda, hasta que se cumpla. Pues, no sólo pongo una sino dos fotos. Nos casamos el 16 de marzo de 1974, en la iglesia de San Francisco. Yo tenía desde niño una tendencia especial hacia los franciscanos, llegando a ser tiple del coro. La comida de la boda la celebramos en el restaurante Gure Ametsa. No os cuento el menú.

martes, 6 de marzo de 2018

1947ko AGUR BAZKARIA

Gauzak ondo egin behar direnean, ondo egiten dira, eta kito! Horrela pentsatzen bide zuten 1947ko arrasatear haiek bazkari baterako prestatu zirenean. Lagun taldea zen, Arrasateko Kasinoko kideak, eta bertan antolatu zuten, haietako batek - Roberto Arkauz- Hego Ameriketara egin behar zuen bidaiaren agurra ospatzeko. Idatzizko menuaz eta guzti. Hona hemen dastatu zutena:

Foie-Baztan (ardoa, Bilbainas sotoa, zuria); Arrain zopa (ez amuarrainekoa) (ardoa, Riscal-zaharra); Arraultzak Gaskuñako erara (ardoa, erreserba beltza); Ilar txikiak Uribarriko erara; Pularda-oiloak, Roti-Soir erara (txanpaña); entsalada St. Calixtux;  Tarta eta frutak (ardoak, Oporto, Bandeira. Biscuit-Koñaka, frantziar kutsukoa)

Mahaira eseri zirenak, bidaira abiatzen zenaz gain, Pako Etxebeste, Kalixto Yeregi,  Jesus Bastida eta Juan Manzebo izan ziren. Ez dakigu zein menurekin ospatu zuten haren itzulera.

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Cuando las cosas hay que hacerlas bien, se hacen bien, y se acabó. Así parece que pensaban aquellos amigos mondragoneses de 1947 que decidieron celebrar la despedida de uno de ellos, que partía para un viaje a Sudamérica. Eran socios del Casino y allí se reunieron para desearle lo mejor de lo mejor al viajero - Roberto Arcauz- en misión de negocios. Hasta se prepararon el menú por escrito, y por eso conocemos cómo lo celebraron. He aquí lo servido:

Foie-Baztán (con vino blanco de Bodegas Bilbainas); Sopa de pescado (no de trucha) (vino Riscal); Huevos Gascuña (reserva tinto); Petit-Poids-Uribarri; Poulardas-Roti Soir (Champagne); Ensalada St. Calixtux; Tarta Frutas (vinos Oporto.Bandeira. Cognac-Biscuit, solera francesa) 

Los que se sentaron a la mesa fueron, además del viajero, Paco Etxebeste, Calixto Yeregui, Jesus Bastida y Juan Mancebo. No he podido saber con qué le (se) obsequiaron al regreso del amigo.martes, 27 de febrero de 2018

SEIKOTEA / EL SEXTETOJuan Bautista Kerexeta kintoak bidali digu argazki hau eta berak ere eman dizkigu xehetasunak. Begiratu:
“Argazki au etarazan “Banco de Vizcaya” inaugurau zanien Grupo San Juanen (Garibai kalean) gaur dauen Banco Popular. Fotografue an inguruen zebillen eta bankuen zuzendaria, Miguel Mendizabal, etara noskuen argazkia. Beitu mosuek, ze poza, igual gure leengo argazkia izango zen. Atxekaldien dauz izenak eta fetxie” 

Halaxe da: ezkerretik hasita agertzen dira: Juan Manuel Gonzalez, Juan Bautista Kerexeta, Juan Jose Barrutia, Ignazio Garro, Bixente Kerexeta eta Jabi Uriarte. Eta data: 1957ko abenduaren 28.
ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JUAN BAUTISTA KEREXETA
La foto nos la ha enviado nuestro quinto  Juan Bautista Kerexeta y él mismo nos da las explicaciones:
“Esta foto fue obtenida el día de la inauguración del Banco de Vizcaya en el Grupo San Juan (calle Garibay) en donde hoy está el Banco Popular. El fotógrafo andaba por allá y el director del Banco, Miguel Mendizábal, pidió que nos retrataran. ¡Fijaros en las caras! ¡Vaya felicidad!: podría ser nuestra primera foto. En la parte posterior están los nombres y la fecha. 

Y así es: aparecen de izquierda a derecha: Juan Manuel González, Juan Bautista Kerexeta, Juan Jose Barrutia, Ignazio Garro, Bixente Kerexeta eta Jabi Uriarte. Y la fecha: 28 de diciembre de 1957.