martes, 27 de marzo de 2012

GARIBAY KALEA ELURTUTA, 1950eanGaurkoan ere elurretara itzultzen naiz, 1950eko negu gordinera. Gure adineko guztiok gogoratuko ditugu  bazter hauek. Garibay kalea da.  Aldatu da apur bat, ezta? Trafikoa bide horretatik igarotzen ez zeneko garaia ezagutu genuen. O tempora!

Kontzezinoko komentua daukagu hondoan, gaurko gizarte-parametroekin neurtuz gero eraikin guztiz ulertezina. Eta ikusten ez dugun arren, haren ezkerrean eta parez pare –hain zuzen, bihurguneko izkinan- guardia zibilen erakin zaharra. Aurrez aurre Ricardo “Axal” Azkoagaren txaleta ageri da, 1934ko urriaren gertaera ilunetan heriotzatik libratu zen pertsonaia historikoarena. Egiteke dago bost urte geroago –1954an hain justu- jasoko zen Etxebarriarena. Eta eskuineko harrizko horma Barrena etxekoa da. Eta horren aurrez aurreko orubean Roneo lantegia, antzinako “Popillo” baserriaren terrenoetan eraikia.

Arrasaten hamarkadatan bolumenaz gainerakoak menderatu dituen eraikina – hots, Abade Etxea- agertzen da, bere handitasunean, Arrasate pasealekua eta Zerka Osteta kalearen arteko bista-mugarri gisa. Goi aldean, berriz, Santa Barbara parkeko zuhaitz biluztuek zeru grisera apuntatzen dute.

A! Eta gutariko nork esaten zuen orduan “Zerka Osteta” kalea? Lagunen artean, bederen, “Sekostieta” kalea zen. Noski, hitzaren esanahia ulertu gabe!


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL


También hoy he vuelto a la nieve, al crudo invierno de 1950. Los de nuestra edad inmediatamente reconocemos estos rincones. Es la calle Garibay. Ha cambiado un poco ¿verdad? Conocimos una época en que el tráfico no pasaba por esa vía. O tempora!

Al fondo aparece el convento de la Concepción, edificio difícil de imaginar con los actuales parámetros sociológicos. Y aunque no lo podamos ver, a su izquierda y frente a él, justo haciendo curva, el viejo cuartel de la guardia civil. Frente a éste, el chalet de Ricardo “Axal” Azkoaga, personaje histórico que por los pelos se libró de la muerte en la revuelta de octubre de 1934. Está por levantar, a su lado, el de Luis Etxebarria, que aparecería unos cinco años más tarde, concretamente en 1954. Y la pared de piedra de la derecha pertenece a la casa Barrena. Justo enfrente, Roneo, fábrica levantada su mayor parte en los terrenos del antiguo caserío Popillo.

El edificio que durante décadas en volúmen superó al resto de los del pueblo –la Casa Cural- aparece majestuoso, haciendo de  punto de confluencia visual del Paseo Arrasate y la calle Zerka Osteta. Dominando todo, el parque de Santa Bárbara, con sus árboles desnudos apuntando al cielo plomizo.

Por cierto, ¿Quién pronunciaba en nuestra época Zerka Osteta? En el círculo de mis amigos, por lo menos, decíamos Sekostieta. Por supuesto, sin tener ni idea del significado de la palabra.

ELURTE HANDIA 1947anGure munduratzerako tartetxo bat geratzen zen arren, eta beraz ez ginen gertatutakoaren lekuko izan, argazki hau ekarri nahi izan dut, egun hauetan 65 urte betetzen baitira Arrasaten sekulako elurtea izan zenetik. Hain zuzen, argazkiaren atze aldean jartzen du : 27-01-47. Eta Kurtzetxikitik dago aterata. Zein izango zen haraino igoko zen ausarta?

Ikusten denez, ederra jausi zen. Nafarroa Etorbidea, Zaldibarko frontoia, Solako lorategi handia, Aramaio erreka, Etxe Txikiak, Txaparro eta Barrenatxo etxeak, Elma, Patxi Vélez de Mendizabalen txaleta, Villa Amparo, Maalako Okindegia, Maala errebala, Kanposantua... Eta han goian, hilerritik gorako bidearen buruan Santamaña baserria; gorago, eskuin aldera, Makatzena baserria.

Amaitu dugun astebururako elurra zegoen iragarrita. Arrasaten ez dugu ikusi. Iragarriko al zuten elurte hura duela hirurogeita hamabost urteko zerbitzu meteorologikoek?


Argazkia eta komentarioak: Josemari Velez de Mendizabal


Aunque faltaba un poco para nuestra llegada al mundo y –por lo tanto- no fuimos testigos de lo que voy a recordar, he querido traer esta foto, que nos muestra una gran nevada que sucedió en Mondragón justo ahora 65 años. Efectivamente, en el revés de la foto aparece escrito: 27-01-47. Está sacada desde Kurtzetxiki. Nada sabemos del valiente que aquel día subió hasta allí.

Por lo que se puede apreciar, cayó una buena. Avenida Navarra, el Frontón de Zaldibar, el extenso jardín de Sola, el río Aramaio, las Casas Pequeñas, las casas de Txaparro y Barrenatxo, Elma, el chalet de Patxi Vélez de Mendizabal, Villa Amparo, la panadería de Maala, la calle Magdalena, el Cementerio... Y allí arriba, al final del camino que arranca de la subida al camposanto, el caserío Santamaña. A la derecha, un poco más alto, el caserío Makatzena.

Para el fin de semana que acaba de concluir estaba anunciada nieve. En Mondragón no la hemos visto. ¿Anunciarían sobre la nevada los servicios meteorológicos de hace sesenta y cinco años?

jueves, 22 de marzo de 2012

MATEMATIKA ETA TXANPINOIAK // MATEMATICAS Y CHAMPIÑONES
Ni ere, hamaika urterekin hasi nintzen Martin Calvoren eskoletan, gaurko Kulturaten. Calvo oso izaera gogorrekoa zen, serioa. Baina oso pertsona ona genuen eta irakasle bezala ospe handikoa zen. Matematikak oso ongi erakusten zituen.  Behar zuenean, ordea, bazekien zigorrak jartzen ere, eta batzuetan baita Singer josteko makinaren uhalarekin ipurdian jo ere, gure burua bere hankatartean zeukan bitartean.

Beste maisu bat  Sokrates Portillo genuen eta Eskoriatzan bizi zen. Ferixal lekura bidaltzen gintuen abereen satsaren bila. Poltsatxo batean ekartzen genuen, eskolako sotoan zeukan txanpinoitegian barreiatzeko. Gero txanpinoiak saldu egiten zituen.


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JESUS MARI ARZE


Yo también anduve en la escuela de Martín Calvo, en el actual Kulturate. Calvo era de carácter fuerte, serio. Pero buena persona, y de elevada fama como profesor. Las matemáticas explicaba como nadie. Pero cuando era necesario sabía sacar su mal genio y en ocasiones, ayudado con una correa de máquina de coser Singer, nos zurraba en el culo, con nuestra cabeza entre sus piernas.

Otro maestro era Sócrates Portillo que vivía en Eskoriatza. Nos hacía ir al Ferial, a por excrementos de animales, que traíamos en una bolsita, para que él los desperdigara en el champiñonal que tenía en el sótano de la escuela. Luego vendía los champiñones.

PORTALOIA SAN FRANTZISKOTIK / EL PORTALON DESDE SAN FRANCISCOAuskalo nork atera zuen argazkia baina erdi hutsik agertzen zaigun Portaloiak XX. mendearen erdialdeko irudi tipikoa eskaintzen digu.

Zorroztu begirada eta aztertu patxadaz: eskuin aldean Banco San Sebastiáneko bulegoak. Arkuaz bestaldean, Robustiano Zarraoaren lurrin denda eta ondoan Gurea zinemaren karteldegia, asteko pelikularen iragarkiekin. 3, 3r, 4... edo “Tolerada”.

“San Sebastián” markatzen duen trafiko seinalearen atze aldean, toldo baten azpian, saltzaileren bat? Nor ote?

Pixka bat atzerago, Portaloiko komunak! Bitxia da: bainu publikoak desagertzen joan dira herri eta hiri guztietan... biztanlego handiagoaren betebeharrek egunetik egunera gorantz egin duten bitartean.

Eta Portaloitik behera, zerbitzurako bere joera natural eta eredugarriak eramanda, nonbait, Joxe Manuel Arriola “Dongi” kalezainen kaboa, garaiko Arrasateren pertsonaiarik adierazgarrienetakoa ageri zaigu!


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

No sabemos quién sacó la foto pero quien lo hizo retrató una estampa típica del Mondragón de mediados del siglo XX.

Afilad la mirada y analizad con atención: a la derecha las oficinas del Banco San Sebastián. Al otro lado del Arco, la droguería de Robustiano Zarraoa y al lado la cartelera del Cine Gurea, con los cuadros de la película de la semana. 3, 3r, 4... o “Tolerada”

Tras la señal de tráfico que indica San Sebastián, y bajo un toldo, ¿algún vendedor? ¿Quién?

Un poquito más atrás los wateres del Portalón. Es curioso cómo estos aseos públicos han ido desapareciendo de todos los pueblos y ciudades... mientras aumentaban las necesidades de una población cada vez mayor.

Y caminando del portal hacia abajo, seguramente llevado por su natural querencia al servicio a la comunidad, aparece el cabo de aguaciles Joxe Manuel Arriola “Dongi”, uno de los personajes más significativos del Mondragón de la época.

sábado, 17 de marzo de 2012

MAALAKO BIKIAK // LOS GEMELOS DE MAALA


  

Ui ze parea!! Ez dakit ote dakizuen, Arrasaten 1949an jaiotakoon artean bikitako  bi bikote direna. Asmatu al duzue zeintzuk diren argazkikoak? Begiratu ongi, arren, eta desberdintasuna nabarmenduko duzue! Zein uste duzue dela bihurriena? Nire anaia Pedro? Ni?

Kontatuko dizuet sekretutxo bat, guk amari askotan entzundakoa. Maalako gure etxabehean jaio ginen, 1949ko martxoaren 27an. Don Mariano Briones mediku galiziarrak atenditu zuen ama eta lehen erditzea amaituta alde egin zuen, bigarrena zetorrenik ohartu gabe. Ziztu bizian joan ziren ostera haren etxera... bigarrenarentzako laguntza eske.
 
Argazkian kapatzuan gaude, umore onez –ezta?- eta txandalean, bapo-bapo jan ondoren!!

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSE MARI BALANZATEGI

¡Qué pareja! No se si sabéis que entre los nacidos en el año 1.949, en Mondragón hay dos parejas de gemelos ¿Habéis adivinado quiénes son los de la foto? Mirad bien, por favor, y notaréis la diferencia. ¿Quién creéis que era el más revoltoso? ¿Mi hermano Pedro? ¿Yo?

Os contaré un secretillo, escuchado muchas veces a nuestra madre: nacimos el 27 de Marzo en la planta baja de nuestra casa de Maala, y el medico gallego D. Mariano Briones, tras asistir al primer parto y sin tener ni idea de que había otro, se fue a su casa, pero enseguida le volvieron a llamar porque venia el segundo.

En la foto estamos en el capazo y como apreciaréis con buen humor y en chándal. Por la pinta habíamos comido bien.