martes, 30 de mayo de 2017

BARTZELONARA ARRASATETIK. 1952Bartzelona, 1952. Kongresu Eukaristikoa izan zen, Eukaristia eta Bakea izenburupean. Hiru ehun mila kongresukide bertaratu ziren, mundo osoko 77 estatutatik. Franko jeneralak presiditu zuen bilkura erraldoia maiatzaren 27 eta ekainaren 1 bitartean izan zen. Eta Arrasatetik ere hainbat batzuk joan ziren, Domingo Arzamendi alkate ohia eta Tiburtzio Sagasta apaiza buru zirelarik. 

 Arrasatetik maiatzaren 27an atera zen expedizioa arratsaldeko 4´30etan. Asteartea zen eta bidaiariek – denak gizonezkoak- jai  eskatu behar izan zuten euren lantegietan ekainaren 3ra arte. Garaiko ohiturak! Nola egin zuten bidaia? Autobusez? Trenez? Bai zera! Kamioiez! 

Arrasatearrak - hiru hogei lagun- Gipuzkoa osoko langile lagin zabal baten ordezkaritza ziren, sei ehun inguru. Bartzelonara heldu aurretik, errepidean bertan, Donostiako Elkiz Barrutiko gotzaina zen Font i Andreu katalanak errezibitu zituen. Eta Montserraten meza batera bildu ziren gipuzkoarrak, zeinean – eta prentsak dixit- “las bóvedas se estremecieron con los acentos del Agur Jesusen Ama”

Lehen argazkian, irteerakoa, hiru kamioiak ikusten ditugu San Frantzisko plazatxoan, lehengo Azokaren ondoan, Bartzelonara zeramatzan bilkura erlijiosoari buruzko pankarta banarekin: Pedimos la paz del mundo; Obreros adoradores por la paz; Christus imperat.

Bigarren argazkia kamioiak Bartzelonara heltzen ari zirenekoa da, maiatzaren 29an, arratsaldeko 5etan. Bi egun oso eman zituzten bidaiariek bidean. Eta hirugarren argazkian, arrasatear haietako batzuk ageri zaizkigu, ekainaren 2ko goizean, Bartzelonako “Hogar de la montaña” euren egoitzaren aurrean, Arrasaterantz ateratzeko prest. Erretratatuen artean oso aurpegi ezagunak ditugu. 

Duela hirurogeita bost urtetako gauzak!

ARGAZKIAK ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL
 

Barcelona 1952. Se celebró un Congreso Eucarístico bajo el lema Eucaristía y Paz. Se congregaron 300.000 congresistas de 77 países diferentes. El general Franco presidió la gigantesca manifestación religiosa que se llevó a cabo entre el 27 de mayo y el 1 de junio. Y de Mondragón acudió una numerosa expedición, encabezada por el exalcalde Domingo Arzamendi y el sacerdote Tiburcio Sagasta. 

De la villa partieron cerca de sesenta congresistas, a las 16´30 del día 27 de mayo, acompañados de inusitada expectación. Era martes y la práctica totalidad tuvo que pedir permiso especial para ausentarse de sus ocupaciones laborales durante una semana. ¡Eran otros tiempos! ¿Y cómo hicieron el viaje? ¿En autobús? ¿En tren? Nada de eso: ¡en camión!  

Los mondragoneses formaban parte de una amplia representación de  trabajadores gipuzkoanos, en torno a los seiscientos. Antes de su llegada a Barcelona fueron recibidos en la misma carretera por el obispo de la Diócesis de San Sebastián, el catalán Font i Andreu. Y asistieron a una misa en  Montserrat donde – prensa dixit- “las bóvedas se estremecieron con los acentos del Agur Jesusen Ama”

En la primera foto, los camiones están a punto de salir hacia su objetivo desde la plazuela de San Francisco y junto a la antigua Plaza de Abastos. Llevan a cada pancarta con lemas alusivos a la cumbre religiosa.  Pedimos la paz del mundo; Obreros adoradores por la paz; Christus imperat.

La segunda fotografía nos acerca el momento de llegada a Barcelona, el día 29 a las 17 horas. Habían sido dos días completos de viaje. Y en la tercera tenemos a una parte de los expedicionarios, frente al “Hogar de la Montaña”, que fue su residencia en la ciudad condal. Era el 2 de junio por la mañana y estaban prestos a partir hacia Mondragón.  Entre los fotografiados hay muchas caras conocidas.

¡Cosas de hace sesenta y cinco años!martes, 23 de mayo de 2017

FRANTZISKOTARRAK.1960. LOS FRANCISCANOSFrantziskotarrak 1954ko otsailean itzuli ziren Arrasatera. Komentuaren ordura arteko apaizen kudeaketari erlijiosoenak jarraitu zion. Desamortizazioa zela-eta, 1840an euren tenpluaren jabetza galdu zutenetik kanpoan bizi behar izan zuten frantziskotarrek. Eta fraideak berriro Arrasatera azaldu baino lehen herriko apaizek argudio guztiak erabili zituzten gotzainaren aurrean, ordenari itzultzeko baimenik eman ez ziezaion. Bistan da galdu egin zutela eta amore eman behar izan zuten eta, ondorioz, eliztarrak bi multzotan banatu ziren. Baita, jakina, eliztarrengandik elizari iristen zitzaion diru sarrera ere. 

Poliki-poliki harremanak normaltzen joan ziren eta 1960ko maiatzaren 26an, Igokunde egunean, Donostiako eliz barrutiko burua, Jaime Font i Andreu gotzaina, Arrasatera hurbildu zen,  Frantziskotarren Hirugarren Ordenaren Lurralde Batzarra ixteko. Egun hartan gotzaina Santa Agedako Osasun Etxea eta  herriko Ospitala bisitatu zituen.  

Kalistroetan ateratako argazkiaren lehen planoan gotzaina eta Jose Luis Iñarra herriko parrokua agertzen dira, zutik. Eserita, berriz, Joxe Agirre eta Txomin Garmendia bertsolariak daude eta eurekin dagoen frantziskotarra Serafin Abaitua da. 

       ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Los franciscanos regresaron a Mondragón en febrero de 1954. A la hasta entonces gestión del templo por parte de los sacerdotes locales siguió la de la orden religiosa. La propiedad sobre la iglesia de San Francisco la habían perdido por razón de la desamortización de 1840 y desde entonces tuvieron que vivir alejados de Mondragón. Antes de que aparecieran de nuevo por la villa el clero interpuso ante el obispo todo tipo de objecciones. No eran bien recibidos, ya que, entre otras razones, los curas sabían que si volvían a establecerse deberían repartirse la feligresía, con lo que ello iba a suponer para sus ingresos financieros. 

Poco a poco las relaciones se hicieron más fluidas. Y el 26 de mayo de 1960, día de la Ascensión, el obispo titular de San Sebastián Jaime Font i Andreu se desplazó a Mondragón para clausurar la Asamblea Comarcal de la Tercera Orden Franciscana. Aquel día el obispo visitó la Casa de Salud de Santa Agueda y el Hospital de Mondragón. 

En primer plano de la foto obtenida en los claustros del convento San Francisco aparecen el obispo y el párroco José Luis Iñarra. Sentados podemos apreciar a los bersolaris Joxe Agirre y Txomin Garmendia, y con ellos el franciscano Serafin Abaitua.

martes, 16 de mayo de 2017

GARIBAY ETA RIGOBERTO
1960koa zen Arrasateko herriak Esteban Garibay historialariari eskaini zion monumentua, herri diru bilketari esker eraiki zen. Rikardo Olaran arkitektoaren obra zen, oso estilo aurrerakoi eta apurtzailearekin,  Pedro Biteri mezenasi estilo klasikoan eskainitakoarekin ohitua zegoen gizarte arrasatearentzat. 

Garibayri eskainitako eskultura dugu lehen planoan, eta atzean Rigoberto Aranzabalen etxea lurreratzen ari dira, Maala kalean. Hirigintzak aginduta, Arrasateko medikua izan zenaren etxea ezabatu behar izan zen. Urte batzuk geroago, 2004an,  Garibayren monumentua desagertu zen, oraindik asmatzerik izan ez dugun arrazoi ofizial ezkuturen batengatik. 

Ezaguna da, zoritxarreko gau hartan pertsona batek "Mondragón a Garibay" zioen plaka jaso zuela eta egun Arrasate Zientzia Elkartean dagoela. Behintzat, oroitzapen historikoari eustera laguntzen digu.

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

El monumento erigido y costeado en suscripción popular en homenaje al historiador mondragonés Esteban Garibay databa de 1960. Fue obra del arquitecto Ricardo Olaran, en estilo progresista y rompedor para la época, acostumbrada como estaba la sociedad arrasatearra a obras más clásicas, como la dedicada al mecenas Pedro Viteri.

En primer plano de la foto tenemos la escultura y detrás la que fue casa del médico mondragonés Rigoberto Aranzabal, demoliéndola en la calle Magdalena por razones urbanísticas. Unos años más tarde, en 2004, le tocó el turno al monumento  de Garibay, sin que hasta la fecha se sepa cuáles fueron las razones oficiales para semejante atentado.

Se sabe que aquel desgraciado día una persona recogió de entre los escombros la placa que decía "Mondragón a Garibay" y hoy la misma se encuentra depositada en Arrasate Zientzia Elkartea. Por lo menos nos ayuda a preservar la memoria histórica.


martes, 9 de mayo de 2017

ZALDISPEN / EN ZALDISPE

Argazki historikoa, guztiak bezalaxe, beti eramaten baigaituzte iraganera. Oraingo honek,1950 ingurura arte egiten du jauzia eta Unión Cerrajera S.Aren kirol instalakuntzetara garraitatzen gaitu. Protagonistak enpresa horren eta Roneoren enplegatuak ditugu, ziurrenik San Lorenzo egunean, hau da abuztuak 10ean. Egun horretan Batzar Nagusia egiten zuen UCEMek eta ondoren zenbait ospakizun programatzen ziren. Besteak beste usakume edo plater tiraketa, argazkiko tokian bertan, gutxi gora behera. Zaldispe zeritzan tiratazailea apuntatzen ari den terrenoa - futbol zelai ederra bihurtuta- han egon zen baserriaren izenetik hartuta.

Tiratzailearen eskopeta, ordea, ez da usakumetarako egokiena. Beraz, auskalo zertara apuntatzen ari zen! Detailetxo bat: ez da emakumerik ikusten. Baina ez da ondorioztatu behar bulegari guztiak gizonezkoak zirela. ez; gertatzen dena da, argazkilariaren eskuman jarri zirela, eri ezkutatuta baina adi adi eskopetadunaren mugimenduetara. Aurpegi ezagunen artean, Ignazio Etxarri, Balendin Letona, Frantzisko de la Cruz, Luis Aretxaga, Rafael Amozarrain, Antonio Balerdi, Juan Bautista Uribarren, Gaspar Ezkurra eta abar ikusten dira.

Eta motozikleta? Museoko pieza baliotsua izango litzateke egun. Oso oker ez banago, ondoko mutikoa Etxe Zuri baserrikoa dugu...


ARGAZKIA: KARMELO LETONA
KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL

Fotografía histórica, como todas, ya que siempre nos llevan al pasado. La de hoy, de aproximadamente 1950, nos transporta hasta las instalaciones deportivas de Unión Cerrajera S.A. Los protagonistas son empleados de las oficinas de la citada empresa y de Roneo. Y el día podría ser el 10 de agosto, festividad de San Lorenzo, fecha en la que UCEM celebraba su Junta General de accionistas, y tras ella se programaban diversas actividades entre las que sobresalía una tirada de pichón o al plato. Se solía llevar a cabo en el mismo sitio en que aparece el grupo. El lugar al que apunta el tirador se le denominaba Zaldispe -reconvertido en magnífico campo de fútbol- tomado del nombre del caserío que allá se asentaba anteriormente,

Pero si nos fijamos bien, no parece que la escopeta del tirador sea la más apropiada para tirar pichones. ¡Àdivina a qué apuntaba! Otro detalle: el hecho de que no aparezcan mujeres en la foto no quiere decir que todos los empleados fueran hombres. Lo que sucede es que se habían situado a la derecha del fotógrafo, casi ocultas, pero atentas a lo que hacía el escopetero.  Aparecen  caras conocidas: Ignazio Etxarri, Balendin Letona, Frantzisko de la Cruz, Luis Aretxaga, Rafael Amozarrain, Antonio Balerdi, Juan Bautista Uribarren, Gaspar Ezkurra etc.

¿Y la motocicleta? Hoy sería una valiosa pieza de museo. Y si no estoy muy equivocado, el niño de la izquierda es del caserío Etxe Zuri...