lunes, 28 de mayo de 2012

IKURRIÑARI MUSUA / BESO A LA IKURRIÑA


Nik ez nuen inoiz kakiz jantzita armarik hartu behar izan. Badakizue: ama alarguntsa nuenez gero ejerzitora ez joatea eska nezakeen, nire anaia ezkonduta baitzegoen ni koartelerako bidea hartu behar baino lehen. Ederretik libratu nintzen! Eta ondorioz piper-potea musukatu ahal izan ez nuenez gero... –bihotzean min, min etsia!- norbaiti otu zitzaion Arrasaten nire moduan egon zitezkeenek ikurriñari zin egin eta muin eman geniezaiokeela. Pentsatu eta egin.

Kasinora bildu ginen, beraz, soldadutza egin ez genuenok eta han bertan, bazkari goxo baten aurretik, desfilea egin genuen ikurriñaren aurrean. 1977an geunden. Argazkian ikus daitekeen bezala, ezkerreko eskuan txapelari eutsita, euskal banderari musu eman genion. Jose Luis Heriz izan nuen testigu hurbila, atze aldean Felix Gonzalez “Txiki”k atabala jotzen zuen bitartean. Une hunkigarriak.


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSE IGNAZIO ZAITEGI


Nunca tuve que empuñar armas vestido de kaki. Ya sabéis: siendo hijo de madre viuda, y como mi hermano mayor ya estaba casado, yo me libré de ir al cuartel. ¡Vaya escapada! Como consecuencia, no pude besar la piper-pote –¡tengo el corazón partido de tanto dolor! En situación similar nos encontrábamos todos los que opinamos que sería bueno mostrar nuestra adhesión a la ikurriña. Pensar y llevarlo a cabo.

Nos reunimos en el Casino, cierto día de 1977. No habíamos estado en la mili pero teníamos una bandera, eso sí diferente a la de los cuarteles. Previo a una buena comida realizamos el desfile frente a la ikurrriña. Y como se puede apreciar en la foto, sosteniendo la txapela con la mano izquierda, besé la enseña vasca, teniendo de testigo a José Luis Hériz, y detrás –tocando el atabal- a Félix González “Txiki”. Momentos entrañables.

“PRE”ko KLASEAN // EN LA CLASE DE “PRE”

Hementxe gaude: etorkizuna! Artista bat eginda nago, lehen lerroan, erdi-erdian, fraka motzetan, ikus daitezkeen guztien antzera. “PRE” klasean geunden, Calvo deitzen genuen eskolan. Gazteren batek ez badaki, argituko diot gure eskola gaurko Kulturaten zegoela – San Frantzisko ondoko eraikinean, egungo Sebero Plazan. Jolas tarteak plaza –“verduri”-ko baserritarren bat zirikatzen edota ferixal lekuko iturri ondoan futbolean ematen genituen.
Gu Eskola Profesionalera joatear geunden eta horixe zen azken urtea. Maisuak urte mordoa egin zuen Arrasaten. Don Bernardo Hernandez zen, pertsona ona.  Argazkia, dena den, San Jose ikastetxeko eskaileretan dago aterata. Argazkiko denen izen guztiak ez ditut emango, tarterik ez dudalako. Denak estimatzen ditut, jakina. Beraz, ez daitezela minduta sentitu. Lehen lerroan gaudenok, eskuinetik hasita, honakoak gara: Villar, Bragado, Lazkano, Bachiller, ni neu, Maskariano, Beitia, Atxa eta Pagoaga. 


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: LOREN GONZALEZ


!Aquí estamos: el futuro! Estoy hecho un artista, en medio-medio de la primera fila, en pantalón corto, como el resto... de los que vemos en el retrato. Estábamos en la clase de “PRE”, en la escuela denominada de Calvo. Por si alguien más joven no lo sabe, la escuela estaba en el actual Kulturate, edificio de San Francisco, teniendo la entrada por Sebero Altube. Los  recreos los pasabamos molestando a las caseras en la plaza –Verduri- o jugando al futbol en el ferial, al lado de la fuente.

Estábamos a punto de entrar en la Escuela Profesional y era nuestro último curso antes de dar el salto. El maestro que aparece en la foto hizo muchos años en Mondragón. Era Don Bernardo Hernández, buena persona..  La foto está sacada en las escaleras del Colegio de San José. Y aunque por razones de espacio no voy a dar los nombres de todos los que aparecemos en la foto, queda dicho que aprecio a todos, y que, por favor, no se enfaden si no les cito. Los que estamos en primera fila somos: Villar, Bragado, Lazkano, Bachiller, un servidor, Maskariano, Beitia, Atxa y Pagoaga.

miércoles, 23 de mayo de 2012

AIZKORA-enean, SENDI GIROAN / EN AIZKORA, EN FAMILIA


Ekarpen berria nire aldetik, eta oraingoan Aizkora gure dendako jangelan gaude, kafeak, goxoki eta gutiziak zerbitzatzen ziren tokian, hain zuzen. Zeintzuk gaude? Begira: adinen arabera, amaren aldeko nire amandre Josefa, buru-zapiarekin. Une hartan 83 urte zituen eta guk beti ezagutu genuen itxura berdintsuarekin. Handik urtebetera hil zen.  Haren alboetan gure gurasoak: Luis eta Tomasa.

Aita Arrasaten jaio zen 1909an eta bertan hil zen 1962ko ekainaren 9an; egun batzuk barru, beraz, 50 urte. Ama oñatiarra genuen, baita 1909an munduratua eta 1995eko otsailaren 4an zendu zen, Santa Agedaren bezperan, hain justu. Atzean dagoena nire anaia Patri da, 13 urterekin orduan. Eta aurrealdean, bi muturretan, bikiak: Pedro eta biok. Nor naiz ni? Bai, eskuinekoa, amaren ondoan dagoena, oso ondo! Bost urte genituen. Datu horrekin, ez dut adierazi behar noiz atera zen argazkia.


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSE MARI BALANZATEGIEsta mi segunda foto está sacada en el comedor de la tienda Aizkora donde se servían cafés, pasteles, pastas, etc. Por edades, aparecemos nuestra abuela materna Josefa con buena montera, nuestros siempre la conocimos así. En aquel momento tenia 83 años y al año siguiente falleció. Después están nuestros padres Luis Y Tomasa.

Aita había nacido en Arrasate en 1909 y falleció el 9 de junio de 1962; dentro de unos días, por lo tanto, se cumplirán cincuenta años. Ama era oñatiarra, donde vino al mundo también en 1909, y murió la víspera de Santa Ageda de 1995, es decir un 4 de febrero. Quien aparece atrás es nuestro hermano Patri, con 13 años entonces. Y como final, a ambos lados, los gemelos, Pedro y el que os escribe. ¿Quién soy yo? ¡Efectivamente, muy bien, el de la derecha, junto a la madre!. Teníamos cinco años. O sea que me evito decir de cuándo es la foto.

martes, 22 de mayo de 2012

DONOSTIAKO UDALDIA // VERANEO EN DONOSTIALaura Argandoña lehengusinarekin eta Jose Luis nire anaiarekin nago hemen. Bada ezpada ere, ezkerreko neskatoa naizela esango dizuet. Amak babesten gaitu uhin basatietatik. Kontxan gaudela bistan da, ezta? Urtea, berriz, 1957an atera genuen erretratua. Gogoratzen dut oso tarte ederrak ematen genituela Donostian, ume-jolasetan eta, zergatik ez esan?, gurasoen atsedenaldi merezitua hamaika zatitan puskatzen.

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: MARI JOSE UNZUETA

Aparezco en la foto con mi prima Laura Argandoña y mi hermano José Luis. Por si acaso os aclararé que yo soy la niña de la izquierda. Mi ama nos protegía de las salvajes olas. Salta a la vista que estamos en la Concha, ¿no? Es un retrato de 1957. Recuerdo que las de Donostia eran unas vacaciones fenomenales, jugando sin parar como todos los niños y –¡por qué no decirlo?- haciendo mil pedazos el merecido descanso de nuestros padres.

viernes, 18 de mayo de 2012

TUNANTEAK!


Baietz dirudi artista handiak eginda ginela? Nolako itxura artistikoak, ezta? Gure herriak beti eman ditu musikari handiak eta gu ere ezin ginen gutxiago izan. Hortxe gaude, eskuinetik hasita, Mari Karmen Madinabeitia, Marilo del Campo, Kontxita Lazkano, Isabelita Crespo eta ni. Nolako errepoker musikala! Gure hamalau urterekin eta ospea munduko lau izkinetara hedatua, hori marka!

Esango al dizuet egia? Begira: ez dakit tuna osatzen genuen baina nahiko tunanteak ginela, hori bai. Nik ozta-ozta nekien gitarrari eusten. Klase batzuk hartu nituen Jesusita Etxebarriarekin, baina ezer gutxi. Eta gainerakoak antzerako parecido. 

Asuncion ikastetxeko mojetan –bai, “kukaratxetan”-  genbiltzan bostak, ikasturte berdinean, eta ez dut gogoratzen zergatik mozorrotu ginen egun hartan. Baina lotsa bat ere gabe, kalera atera eta Lasorenganaino heldu ginen, gure estreinaldi mundiala argazki batean betierekotzeko. Eta horrela gertatu da: argazkia ikusita, nork esango du orain gu ez ginela artista iaioak? Badaezpada ere, eta historian oker ager ez dadin, egia adierazi nahi izan dizuet. Hori bai, seguru nago egun hartan egundo gozatu genuela!

ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEPI GOÑI

¿A que parece que estábamos hechas unas grandes artistas? ¡Vaya composición artística!  Nuestro pueblo ha tenido grandes músicos y nosotras no podíamos ser menos Ahí estamos, de derecha a izquierda: Mari Karmen Madinabeitia, Marilo del Campo, Kontxita Lazkano, Isabelita Crespo y yo. ¡Eso es un repóquer musical! Con nuestros catorce añitos y la fama extendida por todo el mundo ¡Qué nivel!


¿Os digo la verdad? Mirad: no sé si formábamos tuna... pero éramos bastante tunantes. Yo justo sabía sostener la guitarra. Había dado algunas clases con Jesusita Etxebarria, pero nada del otro mundo. Y las otras como yo, más o menos. 
 
Estudiábamos en la misma clase en el Colegio de la Asunción –sí, el de las “cucarachas”- y no recuerdo la razón para disfrazarnos aquel día. Lo que sí está claro es que sin pizca de vergüenza nos fuimos hasta Laso y le pedimos que nos inmortalizara en nuestro estreno mundial. Y así ha sucedido: viendo la foto, ¿quién es el majo que dice que no estábamos en la cumbre de nuestro éxito musical? Para que la historia no se tergiverse es por lo que he decidido contar la verdad. De lo que estoy segura es de que aquel día la gozamos de lo lindo.

domingo, 13 de mayo de 2012

DUELA HIRUROGEITA BI URTE! // ¡HACE SESENTA Y DOS AÑOS!


Ziur aski, Arrasateko hiri-paisaian agertzen naizen nire lehen argazkia izango da hau. Kotxean dagoen umetxoa ni naiz-eta. Apurtxo bat aldatu dut kanpo-itxura, ezta? Orain ile gutxiago daukat bekoki gainean. 1950eko udaberria izango da. Ni artean Aramaion bizi nintzen, baina amandrearen etxera bisitatxoren bat egitera etorriko ginen –ekarriko ninduten- eta herriarekin ohitutzen joan nadin aterako ninduten. Nire izeko Pilar, Isabel Abetxuko "Zarraoa", nire ama eta Kontxita Aranak ez zuten aukera galdu nahi izan eta nire ondoan jarri ziren erretratoa ateratzeko. Kontxitak esku artean daraman txakurtxoa nirea da, badazpada ere.

Non gaude? Union Cerrajerako atezaindegiaren aurrean. Bihozkada izan balitz bezala, huraxe hautatu zuten argazkirako tokia, izan ere mende laurden bat geroago enpresa hartan hasi bainintzen lanean, eta ia hogei urtez atzealdean ikusten den atea ia-ia egunero gurutzatu nuen. Ikusten den beste erlikia bat trenbideko errailak dira, ez dakitenentzat esan behar baita atezaindegiaren aurretik igarotzen zela trena. Gogoratzen al dituzue ateko alde batera eta bestera trenbidean ziren kartel-posteak? SILBAR irakurtzen zen. Aurten berrogeita bost urte beteko dira abenduaren 31an, Vasco-Navarro tren zerbitzua kendu zitzaigunetik. Pena, ezta?


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL


Seguramente es la primera fotografía en la que aparezco formando parte del paisaje urbano de Mondragón. Porque tengo que decir que el niño que está en el cochecito soy yo. He cambiado un poco ¿no? Ahora tengo mucho menos pelo sobre la frente. Era la primavera de 1950. Yo aún vivía en Aramaiona, pero vendríamos –me traerían- aquel día a Mondragón a visitar a mi abuela y me sacaron a que me fuera acostumbrando al pueblo. Mi tía Pilar, Isabel Abetxuko "Zarraoa", mi madre y Kontxita Arana no quisieron perderse la oportunidad y se sacaron la foto conmigo. Por si hay dudas, el perrito que lleva Kontxita en sus manos era mío.

¿Dónde estamos? Justo enfrente de la portería de Unión Cerrajera. Como si se hubiera tratado de una premonición, eligieron aquel lugar para la foto, sin suponer obviamente que un cuarto de siglo más tarde iba a comenzar yo a trabajar en aquella empresa. Y durante veinte años,  casi casi diariamente crucé la puerta que se ve atrás. Otra de las reliquias que se aprecia en la foto son los raíles del tren. Porque, para los que no lo sepan, hay que decir que el tren pasaba por delante de la portería. ¿Recordáis los postes con cartel que existían a la izquierda y la derecha de la portería, sobre la vía? Ponían SILBAR. El 31 de diciembre de este año se cumplen cuarenta y cinco que nos quitaron el servicio del tren Vasco-Navarro. Qué pena ¿no os parece?

GARIBAY KALEA ELURTUTA


Gaurkoan ere elurretara itzultzen naiz, 1950eko negu gordinera. Gure adineko guztiok ezagutu ditugu berehala bazter hauek. Garibay kalea da.  Aldatu da apur bat, ezta? Trafikoa bide horretatik igarotzen ez zeneko garaia ezagutu genuen. O tempora!

Kontzezinoko komentua daukagu hondoan, gaurko gizarte-parametroekin neurtuz gero eraikin guztiz ulertezina. Eta ikusten ez dugun arren, haren ezkerrean eta parez pare –hain zuzen, bihurguneko izkinan- guardia zibilen erakin zaharra. Aurrez aurre Ricardo “Axal” Azkoagaren txaleta ageri da, 1934ko urriaren gertaera ilunetan heriotzatik libratu zen pertsonaia historikoarena. Egiteke dago bost urte geroago –1954an hain justu- jasoko zen Etxebarriarena. Eta eskuineko harrizko horma Barrena etxekoa da. Eta horren aurrez aurreko orubean Roneo, antzinako “Popillo” baserriaren terrenoetan eraikia.

Arrasaten hamarkadatan altueraz gainerakoak menderatu dituen eraikina – hots, Abade Etxea- agertzen da, bere handitasunean, Arrasate pasealekua eta Zerka Osteta kalearen arteko bista-mugarri gisa. Goi aldean, berriz, Santa Barbara parkeko zuhaitz biluztuek zeru grisera apuntatzen dute.

A! Eta gutariko nork esaten zuen orduan “Zerka Osteta” kalea? Lagunen artean, bederen, “Sekostietas” kalea zen. Noski, hitzaren esanahia ulertu gabe!ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: JOSEMARI VELEZ DE MENDIZABAL


También hoy he vuelto a la nieve, al crudo invierno de 1950. Los de nuestra edad inmediatamente reconocemos estos rincones. Es la calle Garibay. Ha cambiado un poco ¿verdad? Conocimos una época en que el tráfico no pasaba por esa vía. O tempora!

Al fondo aparece el convento de la Concepción, edificio difícil de imaginar con los actuales parámetros sociológicos. Y aunque no lo podamos ver, a su izquierda y frente a él, justo haciendo curva, el viejo cuartel de la guardia civil. Frente a éste, el chalet de Ricardo “Axal” Azkoaga, personaje histórico que por los pelos se libró de la muerte en la revuelta de octubre de 1934. Está por levantar, a su lado, la casa de Etxebarria, que aparecería unos cinco años más tarde, concretamente en 1954. Y la pared de piedra de la derecha pertenece a la casa Barrena. Justo enfrente Roneo, levantada su mayor parte en los terrenos del antiguo caserío Popillo.

El edificio que durante décadas ha dominado en altura al resto de los del pueblo –la Casa Cural- aparece majestuoso, haciendo de  punto de confluencia visual del Paseo Arrasate y la calle Zerka Osteta. Dominando todo, el parque de Santa Bárbara, con sus árboles desnudos apuntando al cielo plomizo.

Por cierto, ¿Quién pronunciaba en nuestra época Zerka Osteta? En el círculo de mis amigos, por lo menos, pronunciábamos "Sekostietas". Por supuesto, sin tener ni idea del significado de la palabra.

martes, 8 de mayo de 2012

ARBOLAPETA

Arbolapeta. Noiz? Hirurogeietako amaieran. Trafikoa ez zen hain handia eta zirkula zitekeen 
arren nahiko patxadatsua gertatzen zen handik oinez igarotzea. Beharbada gaur baino 
lasaiago ibil zitekeen,  nahiz eta Olarte kalea –orduan Toribio Agirre- erdi itxita dagoen
 ibilgailuetarako.  

Ezkerrean ikus daitekeenez, artean Aramaio errekaren estaldura egin gabe zegoen. 
Ordurako errekaren egoera kalamitosoa zen, zikindua eta kiratsa zeriola, batez ere uda partean. 
Berrogei urte geroago arraintxoak eta amuarrainen bat ere ikus daitezke, zorte apur batekin. 
Zerbaitetan, behintzat, irabazi egin dugu.ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: RAFA GARAYArbolapena ¿Cuándo? A finales de los sesenta. El tráfico no era  tan denso y aunque se podía 
circular resultaba bastante cómodo andar a pie por la zona. Seguramente se podía caminar 
más tranquilamente que hoy en día, aunque esté la calle Olarte –entonces denominada 
Toribio Agirre- medio cerrada a la circulación de coches.     
      
Por lo que se puede apreciar en la parte izquierda de la foto, el río Aramayona estaba aún sin tapar. La situación del río era ya para entonces calamitosa, sucio y desprendiendo un olor fétido, sobre todo en los meses de verano. Cuarenta años más tarde, con un poco de suerte podemos ver  pequeños pececillos y  alguna que otra trucha. En algo hemos ganado.                                   

ANJEL BALANZATEGI ARIZMENDIARRIETAAnjel Balanzategi Arizmendiarrieta periodiku saltzailea, 1978ko abenduaren 22ko argazki batean. Anjelek “Emolua”n egin zuen lan eta MCMn. Baina enpresa 1965 inguruan Gasteizera aldatu zenean, Anjel Arrasaten geratzea nahiago izan zuen eta bere anaia Benitori hartu zion txanda eta ardura, urte batzuk lehenagotik anaiak zeukan negozioan.

Banco Guipuzcoano-ko eraikinaren txoko horretan aritu ahal izatea Pako Etxebeste bankuko zuzendariari esker lortu zuen Anjelek. Neguko haize hotzak ez bide zuen kokiltzen!


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: ROSA MARI MAIZTEGI


Angel Balanzategi Arizmendiarrieta, vendedor de periódicos, en foto del 22 de diciembre de 1978. Angel trabajó en Emolua y en MCM. Pero cuando esta empresa se trasladó a Vitoria en 1965, Angel prefirió quedarse en Mondragón y relevó a su hermano Benito en los quehaceres del negocio que llevaba éste desde unos años antes.

El lugar de trabajo, ventana del edificio del Banco Guipuzcoano, fue una deferencia del entonces director Paco Etxebeste. ¡No parece que los gélidos vientos de invierno acobardaban a Angel!

jueves, 3 de mayo de 2012

KUADRILLAKO MOJA // MONJA EN LA CUADRILLA


"Asko maite dut argazki hau. Oso lagun giro ederra gogorarazten dit. Nire amaren etxean gaude 1970 inguruan, eta kuadrillako Kontsuelo Vazquez mojak egin zigun bisita bati dagokio. Kontsuelok 1966ko irailaren 6an utzi zuen atzean ordurarteko bizimodua, eta hiru urte geroago (69-04-08) Karitateko Mesedeetako mojen lehen botoak  egin zituen. 

Kontsuelorekin oso harreman bizia daukat oraindik ere, eta sarritan hitz egiten dugu telefonoz. Gaurko ikuspegiarekin ulergaitza gerta daitekeen arren, guretzat garai hartan ez zitzaigun hain arraro egin Kontsuelo moja bihurtzea. Moja eta fraide ugari eman dituen herria da Arrasate, eta urte haietan ere gazte batzuk joan ziren komentura. Gogoratzen ditut Maria Asun Elgoibar, Margarita Uribeetxebarria, Bedia...

Erretratuko egun hartan lagunak bildu ginen nire amaren etxera eta hor gaude, ama, Kontsuelo, Mari Karmen Garay, ni neroni, Marije Madinabeitia nire lehengusina eta Mari Jose Vazquez. Handik ibiliko ziren ere, argazkian agertu ez arren, Marga eta Mila Belategi"


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: MARI JOSE UNZUETA
 

"Aprecio mucho esta foto. Me recuerda un magnífico ambiente de amistad. Estamos en casa de mi ama, hacia 1970, y corresponde a una visita que nos hizo nuestra amiga de cuadrilla Consuelo Vázquez. Consuelo decidió dejar atrás su hasta entonces modo de vida un 6 de septiembre de 1966 y tres años más tarde (08-04-69) hizo los primeros votos de monja Mercedaria de la Caridad. 

Con Consuelo mantengo una relación muy fluida y a menudo hablamos por teléfono. Aunque con la mentalidad de hoy resulte extraña la decisión de mi amiga, debo decir que para nosotras no nos chocó la postura de Consuelo. Mondragón ha sido un pueblo que ha dado muchas monjas y frailes, y también en aquellos años jóvenes de nuestra edad tomaron el camino del convento. Recuerdo a Maria Asun Elgoibar, Margarita Uribeetxebarria, Bedia...

El día de la foto, nos reunimos en casa de mi ama y allí estamos con ella, Consuelo, Mari Carmen Garay, yo, mi prima Marije Madinabeitia y Mari Jose Vázquez. Aunque no aparecen en la foto, por allá andarían también Marga y Mila Belategi"

SAN JOSEPEKO BASELIZA // ERMITA DE SAN JOSEPE


Ongi ezagutu nuen baseliza hau eta baita bere inguruetan gustura jolastu ere. Auzoko gizarte bizitzari oso lotuta egon zen, eta kanpaiak jotzen zuenean hara biltzen ziren auzokoak. Azken meza 1962an izan zen. Ana Isabel Ugalde historialariaren hitzekin uzten zaituztet:


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: RAFA GARAYConocí muy bien esta ermita y los alrededores en donde jugábamos, Estuvo muy unida a la vida del barrio, y cuando tocaba la campana se reunían los vecinos en aquel lugar. La última misa se dijo en 1962. Os dejo con las apreciaciones de la historiadora Ana Isabel Ugalde:


“La antigua ermita de San Josepe, era un pequeño templo con forma casi cuadrangular de 15, 5 x 15, 8 metros. Tenía dos puertas, una de ellas formada por un arco de medio punto con hermosas dovelas de un tamaño considerable.

El interior estaba dividido en dos naves. Una de ellas dedicada a la Virgen Blanca (imagen expuesta hoy día en el Museo Diocesano de San Sebastián) y la otra a San José.  José Uribesalgo fue el último vecino encargado del cuidado de este humilde pero hermoso templo y la última misa se celebró en 1962, a petición de los jóvenes del barrio de San Andrés.

Esta iglesia, siempre estuvo ligada a la vida social de ese bello barrio. Allí se reunían los vecinos cuando tocaba la campana, que fue rescatada por los moradores, antes de la destrucción de la pequeña espadaña del templo.

Allí se celebraba el día del Patrocinio de San José (una fiesta móvil que se HAVÍA pasado el Domingo de Resurrección) y en la explanada que actualmente está llena de piedras de la cantera, bailaban los vecinos en las celebraciones festivas del barrio”