viernes, 27 de abril de 2012

DOÑA ANGUSTIASEN KLASEA // LA CLASE DE DOÑA ANGUSTIAS

Ni ere Viteri eskoletan ibili nintzen. Baina gauza bat argitu behar dugu: Doña Luzia zuzendaria iritsi zenetik, Escuelas Graduadas de Garibay esaten genien, eta Viteriren lorategiak jolas leku bezala erabiltzen genituen, errekreo orduan.  Gure maistra Doña Angustias zen, Ponferradakoa, eta 1958 urtea izango zen argazkikoa. Gelan adin desberdinetakoak ginen, beti neskak, eta argazkiko batzuk 1949koak gara. 

Ni, lehen lerroan, bata zuri eta txalina urdinarekin jantzita! Nire ezker-eskuin ditut Rosa Mari Balzategi eta Arantza Etxebarria Elorza. Adin berdinekoak ginen, Mari Jose Vazquez, Arantza Etxebarria Uriarte, Luisita Miranda, Mertxe Uribeetxebarria, Espe Ferran, Mari Angeles Uribarren eta Asuntxo Ezkurra.

Oso oroitzapen onak gordetzen ditut garai hartakoak.


ARGAZKIA ETA KOMENTARIOAK: KORO ATXA


Yo también estudié en las escuelas de Garibay. Pero he de aclarar que desde que llegó una nueva directora, Doña Lucía, ésta hacía referencia siempre a las escuelas, como Escuelas Graduadas de Garibay. Y los jardines de Viteri se usaban como patio a la hora del recreo. Nuestra maestra era Dña. Angustias, de Ponferrada, y la foto será de 1958.  En la clase estábamos de diferentes edades, siempre chicas, y algunas de la foto somos nacidas en 1949. 

Estoy en primera línea, con mi bata blanca y chalina azul. Aparezco flanqueda por Rosa Mari Balzategi y Arantza Etxebarria Elorza. También eran de la misma edad Mari Jose Vazquez, Arantza Etxebarria Uriarte, Luisita Miranda, Mertxe Uribeetxebarria, Espe Ferran, Mari Angeles Uribarren y Asuntxo Ezkurra.

Guardo unos excelentes recuerdos de aquella época.

No hay comentarios:

Publicar un comentario